C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
 

Licitació

TítolData InicialData FinalDies
Es l’execució del "Projecte bàsic i d'execució obres complementàries a la zona esportiva des Mercadal, de data 23/12/2020, visat núm. 12/01721/20, redactat per l'arquitecte Joan J. Gomila, i "text refós del projecte de modificació de l’activitat de piscina coberta" redactat per l'enginyer industrial Xavier Genestar Marquès 29-12-202013-01-2021Fora de termini
Execució del Projecte executiu de les obres per a la instal·lació de Serveis i la construcció d'un dipòsit d'aigua potable amb doble compartiment a la urbanització de Coves Noves del T.M. des Mercadal, redactat per l'ITOP Manel de Febrer signat en data 2 de novembre de 2020. 03-12-202018-12-2020Fora de termini
Execució de les obres descrites al «Projecte d'instal·lació i obres del Centre de creació artística des Mercadal» 29-10-202013-11-2020Fora de termini
Execució de les obres de millora dels serveis dels C/ Ses Roques de Fornells i Carrer Veterinaris Gomila, des Mercadal, continuant amb la tipologia de paviment i serveis ja executats en els carrers adjacents. 16-10-202002-11-2020Fora de termini
Execució del Projecte de Posada en funcionament del sanejament d'Addaia, T.M. Es Mercadal, redactat per l'ITOP Manel de Febrer, juliol 2020. 15-10-202030-10-2020Fora de termini
CONTRACTE PER L’ADQUISICIÓ, PEL PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DIRECTA, D’UNA PORCIÓ DE 267,82 M2 DE LA FINCA INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MAÓ, TOM 1804, LLIBRE 227, FOLI 16, FINCA 1521, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 07037A007000370000RS, CLASSIFICADA COM A SÒL RÚSTIC I QUALIFICADA COM SISTEMA GENERAL D’EQUIPAMENT PÚBLIC DOCENT EN SÒL RÚSTIC. 29-09-202014-10-2020Fora de termini
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE PER L’ADQUISICIÓ, PEL PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DIRECTA, D’UNA PORCIÓ DE 360,12 M2 DE LA FINCA INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MAÓ, TOM 1769, LLIBRE 221, FOLI 23, FINCA 322, AMB SÒL URBÀ I QUALIFICADA DE SISTEMA GENERAL VIARI (CLAU A). 29-09-202014-10-2020Fora de termini
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE PER L’ADQUISICIÓ, PEL PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DIRECTA, D’UNA PORCIÓ DE 420,79 M2 DE LA FINCA INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MAÓ, TOM 1776, LLIBRE 122, FOLI 203, FINCA 2300, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 07037A007000360000RE, CLASSIFICADA COM A SÒL RÚSTIC I QUALIFICADA COM SISTEMA GENERAL D’EQUIPAMENT PÚBLIC DOCENT EN SÒL RÚSTIC. 29-09-202014-10-2020Fora de termini
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE PER L’ADQUISICIÓ, PEL PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DIRECTA, D’UNA PORCIÓ DE TERRENY DE 1274,73 M2 DE FINCA INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MAÓ, TOM 2065, LLIBRE 272, FOLI 182, FINCA 772, I D’UNA PORCIÓ DE TERRENY DE 659,60 M2 DE LA FINCA INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MAÓ, TOM 2065, LLIBRE 272, FOLI 185, FINCA 1617, AMBDUES AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 07037A007000410000RZ, CLASSIFICADES COM A SÒL RÚSTIC I QUALIFICADES COM SISTEMA GENERAL D’EQUIPAMENT PÚBLIC DOCENT EN SÒL RÚSTIC 29-09-202014-10-2020Fora de termini
Servei de subministrament de combustible per a vehicles de l'Ajuntament des Mercadal 11-09-202028-09-2020Fora de termini
12

Edictes pendents de publicació C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries