C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
     
Foto GRUP CANÍ ES MERCADAL

L'ensinistrament de cans esdevé necessitat per a tothom qui convisqui amb un animal d’aquests. Però convé saber que també
pot arribar a convertir-se en un art, una passió compartida avui en dia per milions de persones arreu del món.

 

GRUP CANÍ ES MERCADAL

Foto L'ensinistrament de cans esdevé necessitat per a tothom qui convisqui amb un animal d’aquests. Però convé saber que també
pot arribar a convertir-se en un art, una passió compartida avui en dia per milions de persones arreu del món.

En aquest sentit, el Grup Caní es Mercadal està format per un grup de persones que comparteixen aquesta passió.
Equips i activitats:
En el club es duen a terme diferents activitats:

ENSINISTRAMENT BÀSIC, serà sempre el primer pas que s'haurà de fer. Es tracta d'un aprenentatge inicial,
imprescindible per a una bona convivència entre gos i guia.

El nostre mètode d'ensinistrament es basa principalment en la tècnica del reforç positiu, però primer que res se cerca la
formació del guia. Si un guia aprèn, podrà ensenyar i corregir el seu gos; en canvi, un gos ensinistrat a les mans d'un amo
sense coneixements podria tornar a provocar una actuació incorrecta i son amo no sabria com corregir-lo ni seria capaç
d'educar els seus futurs gossos ni d'evitar errors importants.

El guia aprendrà les ordres bàsiques de fus (caminar al costat sense tirar de la corretja), d’assegut, d’ajagut, de quiet, la
cridada i altres ordres més avançades.

Sent que les classes es fan en grup i pel fet, doncs, de realitzar exercicis amb molts altres cans i persones, s'aconsegueix una
major sociabilitat del gos.

Quan s'aconsegueix superar el nivell bàsic, i si el guia hi està interessat, es pot practicar qualsevol de les altres disciplines
que es duen a terme en el club; sempre dins l'horari estipulat i sota la normativa i reglamentació de cada disciplina, sempre i
quant el l’instructor o consideri apte.

OBEDIÈNCIA, és un esport caní en què se cerca aconseguir que el gos treballi al costat del seu conductor amb una perfecta
compenetració i perfecció a l'hora d'executar els diferents exercicis.

El ca haurà de tenir una disposició positiva, un port alegre i volenterós i no actuar de forma tímida o per obligació. Els
jutges tindran en compte en la seva avaluació la perfecció de l'execució i velocitat dels exercicis, sempre d’acord amb les
característiques de les races més lentes i més poc àgils per al treball.
Hi ha dos nivells de competició d'obediència al nostre país: classe A i classe B.
Per participar a la classe A, primer nivell d'obediència de competició, s'ha de passar primer una prova de sociabilitat (BHA/
VT).

En cada nivell, gos i guia han de realitzar els exercicis que marca el Reglament, la dificultat del qual va augmentant en les
classes superiors fins a assolir el màxim nivell que és classe Internacional (OCI), amb el mateix Reglament per a tots els
països (els que participen per FCI).

RCI, IPO O CEPPA, es concentra en tres parts: rastreig, obediència i protecció.

Està destinat a demostrar la intel·ligència i utilitat de l’animal. Com a prova de treball feina, Aquest deport mesura
l'estabilitat mental del gos, la resistència, el rendiment estructural, la capacitat per rastrejar, la voluntat de treball, el coratge i
l’ensinistrabilitat.

Aquestes proves tenen una particularitat molt important: amb elles se selecciona els millors exemplars per a la reproducció i,
per tant, per a la perpetuïtat de la raça.

AGILITAT (agility) és una disciplina de caràcter divertit en què els gossos, conduïts pels seus guies, han de superar
diversos obstacles en un ordre establert i amb la màxima perfecció i rapidesa possible, posant a prova la seva intel·ligència,
concentració, sociabilitat i la seva agilitat. I, en definitiva, l'harmonia existent entre gos i guia.

Equips i activitats:
· Ensinistrament bàsic
· Disciplina IPO i RCI
· Agility
Ubicació:
Recinte Firal
Carretera des Migjorn, S/N (M-18)
07740 - Es Mercadal
Dades de contacte:
Secretaria:
Ania
Tel 658 198 761
L’instructor:
Toni Carreras
Tel 679 212 580
Adreça electrònica: grupcaniesmercadal@hotmail.es
web: www.grupcaniesmercadal.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Enllaç tríptic      Enllaç tríptic
Enllaç curs      Enllaç curs
Enllaç prova de treball 2013      Enllaç prova de treball 2013
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries